کتاب افست زبان اصلی

فروش کتاب های زبان اصلی


 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز ویرایش 9 جلد 1 زبان اصلی

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز ویرایش 9 جلد 1 زبان اصلی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

261,250 تومان 275,000 تومان

کتاب C# 6 برای برنامه نویس ها افست (C# 6 for Programmers)

کتاب C# 6 برای برنامه نویس ها افست (C# 6 for Programmers)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

190,000 تومان 200,000 تومان

کتاب Clean Code (کلین کد)

کتاب Clean Code (کلین کد)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

132,050 تومان 139,000 تومان

کتاب The Clean Coder (کلین کدر)

کتاب The Clean Coder (کلین کدر)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

66,500 تومان 70,000 تومان

کتاب آنالیز حقیقی و مختلط زبان اصلی (افست)

کتاب آنالیز حقیقی و مختلط زبان اصلی (افست)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

114,000 تومان 120,000 تومان

کتاب ارتعاشات مکانیکی رائو زبان اصلی (MECHANICAL VIBRATIONS)

کتاب ارتعاشات مکانیکی رائو زبان اصلی (MECHANICAL VIBRATIONS)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

261,250 تومان 275,000 تومان

کتاب استاتیک جانستون ویرایش 12 (زبان اصلی)

کتاب استاتیک جانستون ویرایش 12 (زبان اصلی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

175,750 تومان 185,000 تومان

کتاب اصول آنالیز ریاضی (افست)

کتاب اصول آنالیز ریاضی (افست)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

95,000 تومان 100,000 تومان

کتاب اصول شیمی عمومی جلد اول افست (PRINCIPLES OF GENERAL CHEMISTRY VOLUME 1)

کتاب اصول شیمی عمومی جلد اول افست (PRINCIPLES OF GENERAL CHEMISTRY VOLUME 1)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

114,000 تومان 120,000 تومان

کتاب اصول شیمی عمومی جلد دوم زبان اصلی (افست)

کتاب اصول شیمی عمومی جلد دوم زبان اصلی (افست)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

133,000 تومان 140,000 تومان

کتاب اصول مهندسی پی داس ویرایش 7افست (Principles of FOUNDATION ENGINEERING)

کتاب اصول مهندسی پی داس ویرایش 7افست (Principles of FOUNDATION ENGINEERING)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

199,500 تومان 210,000 تومان

کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک مکانیک خاک داس ویرایش 8 افست (PRINCIPLES OF GEOTECHNICAL ENGINEERING)

کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک مکانیک خاک داس ویرایش 8 افست (PRINCIPLES OF GEOTECHNICAL ENGINEERING)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

190,000 تومان 200,000 تومان

کتاب الکترودینامیک کلاسیک جکسون ویرایش 3افست (CLASSICAL ELECTRODYNAMICS)

کتاب الکترودینامیک کلاسیک جکسون ویرایش 3افست (CLASSICAL ELECTRODYNAMICS)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

199,500 تومان 210,000 تومان

کتاب الکترومغناطیس ویرایش دوم (افست)

کتاب الکترومغناطیس ویرایش دوم (افست)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

209,000 تومان 220,000 تومان

کتاب انتقال حرارت 10 هولمن ( افست )Heat Transfer

کتاب انتقال حرارت 10 هولمن ( افست )Heat Transfer

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

176,700 تومان 186,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 70 (5 صفحه)