کتاب مهندسی مکانیک

خرید سریع وآسان کتابهای مهندسی مکانیک


کتاب 504 واژه ضروری رشته مکانیک و هوافضا

کتاب 504 واژه ضروری رشته مکانیک و هوافضا

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

38,000 تومان 40,000 تومان

کتاب Ansys Workbench برای مهندسی مکانیک

کتاب Ansys Workbench برای مهندسی مکانیک

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

11,400 تومان 12,000 تومان

کتاب CALFEM جعبه ابزار المان محدود در MATLAB

کتاب CALFEM جعبه ابزار المان محدود در MATLAB

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

14,000 تومان 15,000 تومان

کتاب آزمایشگاه مقاومت مصالح

کتاب آزمایشگاه مقاومت مصالح

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

30,400 تومان 32,000 تومان

کتاب آشنایی با توربین های گازی

کتاب آشنایی با توربین های گازی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

8,740 تومان 9,200 تومان

کتاب آشنایی با ساختمان هواپیما

کتاب آشنایی با ساختمان هواپیما

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

34,200 تومان 36,000 تومان

کتاب آشنایی با مکانیک 1 کلپنر

کتاب آشنایی با مکانیک 1 کلپنر

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

66,500 تومان 70,000 تومان

کتاب آشنایی با مکانیک کلاسیک

کتاب آشنایی با مکانیک کلاسیک

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

35,000 تومان 37,000 تومان

کتاب آشنایی با مکانیک کلپنر 2

کتاب آشنایی با مکانیک کلپنر 2

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

76,000 تومان 80,000 تومان

کتاب آشنایی با مکانیک کوانتومی

کتاب آشنایی با مکانیک کوانتومی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

104,500 تومان 110,000 تومان

کتاب آشنایی با پیشرانه های راکتی

کتاب آشنایی با پیشرانه های راکتی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

4,000 تومان

کتاب آموزش شبیه سازی فرایندهای شکل دهی با نرم افزار المان محدود DEFORM-3D

کتاب آموزش شبیه سازی فرایندهای شکل دهی با نرم افزار المان محدود DEFORM-3D

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

95,000 تومان 100,000 تومان

کتاب آموزش عملی و تضمینی ساخت هواپیمای مدل

کتاب آموزش عملی و تضمینی ساخت هواپیمای مدل

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

71,250 تومان 75,000 تومان

کتاب آموزش مهارت هیدرولیک و پنیوماتیک (درجه 1 و تخصصی)

کتاب آموزش مهارت هیدرولیک و پنیوماتیک (درجه 1 و تخصصی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

38,000 تومان 40,000 تومان

کتاب آموزش مکانیک سیالات

کتاب آموزش مکانیک سیالات

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

58,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 353 (24 صفحه)