کتاب زمین شناسی و معدن

کتابهای زمین شناسی و معدن


دریاچه شناسی

دریاچه شناسی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

14,900 تومان 15,000 تومان

روش رساله نویسی در جغرافیا و علوم مرتبط

روش رساله نویسی در جغرافیا و علوم مرتبط

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

8,500 تومان

کتاب آبکشی و آبرسانی در معادن

کتاب آبکشی و آبرسانی در معادن

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

8,600 تومان 8,700 تومان

کتاب آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی

کتاب آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

62,700 تومان 66,000 تومان

کتاب آلودگی محیط زیست

کتاب آلودگی محیط زیست

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

57,000 تومان 60,000 تومان

کتاب آموزش کاربردی مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS و HEC-GeoHMS

کتاب آموزش کاربردی مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS و HEC-GeoHMS

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

100,700 تومان 106,000 تومان

کتاب ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

کتاب ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

11,900 تومان 12,000 تومان

کتاب اصول آمار در علوم منابع طبیعی

کتاب اصول آمار در علوم منابع طبیعی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

15,900 تومان 16,000 تومان

کتاب اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد در منابع طبیعی

کتاب اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد در منابع طبیعی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

14,900 تومان 15,000 تومان

کتاب اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی

کتاب اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

114,000 تومان 120,000 تومان

کتاب اقتصاد منابع معدنی

کتاب اقتصاد منابع معدنی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

14,000 تومان

کتاب اکولوژی عمومی

کتاب اکولوژی عمومی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

5,800 تومان

کتاب بازسازی معادن

کتاب بازسازی معادن

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

3,100 تومان 3,150 تومان

کتاب بازیافت مواد زاید جامد شهری

کتاب بازیافت مواد زاید جامد شهری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

54,150 تومان 57,000 تومان

کتاب بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنی (اقتصاد معدن)

کتاب بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنی (اقتصاد معدن)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

8,400 تومان 8,500 تومان

نمایش 1 تا 15 از 97 (7 صفحه)