کتاب مهندسی عمران

خریدکتابهای مهندسی عمران


آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه مکانیک خاک

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

24,700 تومان 26,000 تومان

تحلیل سازه ها (روش کلاسیک و ماتریسی)

تحلیل سازه ها (روش کلاسیک و ماتریسی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

93,100 تومان 98,000 تومان

مرجع کاربردی تئوری اجزاء محدود باکدنویسی متلب

مرجع کاربردی تئوری اجزاء محدود باکدنویسی متلب

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

81,000 تومان 87,000 تومان

کتاب 500 نکته کاربردی برای مهندسان عمران و پیمانکاران

کتاب 500 نکته کاربردی برای مهندسان عمران و پیمانکاران

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

55,100 تومان 58,000 تومان

کتاب 504 واژه ضروری عمران و معماری

کتاب 504 واژه ضروری عمران و معماری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

38,000 تومان 40,000 تومان

کتاب HSE در کارگاه های ساختمانی (بهداشت, ایمنی و محیط زیست)

کتاب HSE در کارگاه های ساختمانی (بهداشت, ایمنی و محیط زیست)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

95,950 تومان 101,000 تومان

کتاب LEED معیاری برای ساختمان سبز

کتاب LEED معیاری برای ساختمان سبز

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

23,750 تومان 25,000 تومان

کتاب آزمایش های بتن براساس استاندارد ASTM

کتاب آزمایش های بتن براساس استاندارد ASTM

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

38,000 تومان 40,000 تومان

کتاب آزمایشهای مکانیک خاک (براساس ASTM 2012)

کتاب آزمایشهای مکانیک خاک (براساس ASTM 2012)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

11,400 تومان 12,000 تومان

کتاب آزمایشگاه مقاومت مصالح

کتاب آزمایشگاه مقاومت مصالح

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

19,000 تومان 20,000 تومان

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

19,950 تومان 21,000 تومان

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

47,500 تومان 50,000 تومان

کتاب آزمون های حرفه ای نظام مهندسی عمران (بخش محاسبات-پایه 3)

کتاب آزمون های حرفه ای نظام مهندسی عمران (بخش محاسبات-پایه 3)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

15,200 تومان 16,000 تومان

کتاب آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه

کتاب آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

23,750 تومان 25,000 تومان

کتاب آشنایی با ماشین آلات عمرانی

کتاب آشنایی با ماشین آلات عمرانی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

15,200 تومان 16,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 524 (35 صفحه)