کتاب مهندسی معدن,مهندسی نفت وگاز

کتابهای مهندسی معدن, مهندسی نفت وگاز


کتاب آبکشی و آبرسانی در معادن

کتاب آبکشی و آبرسانی در معادن

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

8,600 تومان 8,700 تومان

کتاب آزمون های استخدامی مهندسی نفت

کتاب آزمون های استخدامی مهندسی نفت

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

15,000 تومان

کتاب آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز

کتاب آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

33,250 تومان 35,000 تومان

کتاب ارزیابی سازندهای نفت دار

کتاب ارزیابی سازندهای نفت دار

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

78,850 تومان 83,000 تومان

کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز با رویکرد بررسی جریان در مخزن

کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز با رویکرد بررسی جریان در مخزن

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

42,750 تومان 45,000 تومان

کتاب اصول کاربردی مهندسی مخازن نفت و گاز (ویرایش سوم)

کتاب اصول کاربردی مهندسی مخازن نفت و گاز (ویرایش سوم)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

61,750 تومان 65,000 تومان

کتاب اقتصاد منابع معدنی

کتاب اقتصاد منابع معدنی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

1,400 تومان

کتاب ایران توان های محیطی و طبیعی آن

کتاب ایران توان های محیطی و طبیعی آن

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

37,525 تومان 39,500 تومان

کتاب بازسازی معادن

کتاب بازسازی معادن

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

3,100 تومان 3,150 تومان

کتاب بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنی (اقتصاد معدن)

کتاب بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنی (اقتصاد معدن)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

8,400 تومان 8,500 تومان

کتاب بوکسیت و کانسارهای آن در ایران

کتاب بوکسیت و کانسارهای آن در ایران

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

4,400 تومان 4,500 تومان

کتاب تهویه در معادن جلد دوم

کتاب تهویه در معادن جلد دوم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

4,200 تومان 4,300 تومان

کتاب تکنولوژی فرآوری مواد معدنی (پر عیارسازی ثقلی)

کتاب تکنولوژی فرآوری مواد معدنی (پر عیارسازی ثقلی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

28,500 تومان 30,000 تومان

کتاب دروس تخصصی اکتشاف (ژئوشیمی-ژئوفیزیک-ارزیابی ذخایر)

کتاب دروس تخصصی اکتشاف (ژئوشیمی-ژئوفیزیک-ارزیابی ذخایر)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

82,650 تومان 87,000 تومان

کتاب رفتار فازی هیدروکربنها

کتاب رفتار فازی هیدروکربنها

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

13,000 تومان 13,400 تومان

نمایش 1 تا 15 از 26 (2 صفحه)