کتاب مهندسی صنایع-کتاب مهندسی مواد

کلیه کتابهای مهندسی صنایع, مهندسی مواد


کتاب آشنایی با متالورژی فیزیکی

کتاب آشنایی با متالورژی فیزیکی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

57,000 تومان 60,000 تومان

کتاب آشنایی با نانوذرات (خواص, روش های تولید و کاربرد)

کتاب آشنایی با نانوذرات (خواص, روش های تولید و کاربرد)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

28,500 تومان 30,000 تومان

کتاب آشنایی با پدیده های انتقال مواد

کتاب آشنایی با پدیده های انتقال مواد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

80,000 تومان

کتاب ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی

کتاب ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

49,400 تومان 52,000 تومان

کتاب استخراج فلزات

کتاب استخراج فلزات

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

114,000 تومان 120,000 تومان

کتاب اصول علم و مهندسی مواد

کتاب اصول علم و مهندسی مواد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

49,000 تومان

کتاب اصول عملیات سکوهای خود بالابر (جک آپ)

کتاب اصول عملیات سکوهای خود بالابر (جک آپ)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

47,500 تومان 50,000 تومان

کتاب اصول مهندسی و کنترل خوردگی

کتاب اصول مهندسی و کنترل خوردگی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

26,600 تومان 28,000 تومان

کتاب اصول و مبانی ترمودینامیک در مهندسی مواد و متالورژی

کتاب اصول و مبانی ترمودینامیک در مهندسی مواد و متالورژی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

47,500 تومان 50,000 تومان

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع کتاب 3 تحلیل سیستمها

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع کتاب 3 تحلیل سیستمها

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

7,600 تومان 8,000 تومان

کتاب برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

کتاب برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

52,000 تومان

کتاب تحقیق در عملیات

کتاب تحقیق در عملیات

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

118,750 تومان 125,000 تومان

کتاب تحقیق در عملیات جلد 1

کتاب تحقیق در عملیات جلد 1

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

71,250 تومان 75,000 تومان

کتاب تشریح کامل مسایل مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد 1

کتاب تشریح کامل مسایل مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد 1

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

47,500 تومان 50,000 تومان

کتاب تشریح کامل مسایل مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد 2

کتاب تشریح کامل مسایل مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد 2

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

28,500 تومان 30,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 56 (4 صفحه)