کتاب اقتصاد

کتابهای اقتصاد


کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

38,000 تومان 40,000 تومان

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد کلان

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد کلان

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

52,250 تومان 55,000 تومان

کتاب آمار در علوم مالی

کتاب آمار در علوم مالی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

23,750 تومان 25,000 تومان

کتاب آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد جلد اول

کتاب آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد جلد اول

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

12,825 تومان 13,500 تومان

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (1 و 2)

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (1 و 2)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

47,500 تومان 50,000 تومان

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

71,250 تومان 75,000 تومان

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

52,250 تومان 55,000 تومان

کتاب آمار کاربردی جلد دوم

کتاب آمار کاربردی جلد دوم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

14,400 تومان 14,500 تومان

کتاب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS

کتاب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

52,250 تومان 55,000 تومان

کتاب اصول علم اقتصاد 1

کتاب اصول علم اقتصاد 1

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

61,750 تومان 65,000 تومان

کتاب اصول علم اقتصاد 2

کتاب اصول علم اقتصاد 2

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

57,000 تومان 60,000 تومان

کتاب اصول و مبانی علم اقتصاد

کتاب اصول و مبانی علم اقتصاد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

12,700 تومان 12,800 تومان

کتاب اصول و مبانی علم اقتصاد (کلیات علم اقتصاد)

کتاب اصول و مبانی علم اقتصاد (کلیات علم اقتصاد)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

19,000 تومان 20,000 تومان

کتاب اقتصاد خرد

کتاب اقتصاد خرد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

142,500 تومان 150,000 تومان

کتاب اقتصاد خرد

کتاب اقتصاد خرد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

79,800 تومان 84,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 104 (7 صفحه)