کتاب حقوقی

فروش کتاب های حقوقی, خرید کتابهای حقوقی


کتاب 504 واژه ضروری حقوق

کتاب 504 واژه ضروری حقوق

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

38,000 تومان 40,000 تومان

کتاب آموزه های اخلاقی, حقوقی و قانونی در نظام سلامت

کتاب آموزه های اخلاقی, حقوقی و قانونی در نظام سلامت

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

332,500 تومان 350,000 تومان

کتاب اصول و راهنمای نظریه نویسی ویژه کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه

کتاب اصول و راهنمای نظریه نویسی ویژه کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

61,750 تومان 65,000 تومان

کتاب اصول و مبانی نظری ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

کتاب اصول و مبانی نظری ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

16,150 تومان 17,000 تومان

کتاب اصول, مقررات و رشته های بیمه جلد دوم

کتاب اصول, مقررات و رشته های بیمه جلد دوم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

130,000 تومان

کتاب اصول, مقررات و رشته های بیمه دوجلدی

کتاب اصول, مقررات و رشته های بیمه دوجلدی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

368,000 تومان

کتاب بررسی تحلیلی و تطبیقی مصونیت پارلمانی از منظر حقوق کیفری

کتاب بررسی تحلیلی و تطبیقی مصونیت پارلمانی از منظر حقوق کیفری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

52,250 تومان 55,000 تومان

کتاب بیمه های مسئولیت (کلیات, صدور, خسارت)

کتاب بیمه های مسئولیت (کلیات, صدور, خسارت)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

39,900 تومان 42,000 تومان

کتاب تعارض قوانین

کتاب تعارض قوانین

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

28,500 تومان 30,000 تومان

کتاب جرم شناسی

کتاب جرم شناسی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

52,250 تومان 55,000 تومان

کتاب حقوق اساسی

کتاب حقوق اساسی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

9,900 تومان 10,000 تومان

کتاب حقوق بازرگانی

کتاب حقوق بازرگانی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

17,575 تومان 18,500 تومان

کتاب حقوق بازرگانی بین المللی

کتاب حقوق بازرگانی بین المللی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

6,000 تومان

کتاب حقوق بیع بین المللی

کتاب حقوق بیع بین المللی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

73,150 تومان 77,000 تومان

کتاب حقوق بیمه

کتاب حقوق بیمه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

41,800 تومان 44,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 44 (3 صفحه)