کتاب علوم ورزشی-تربیت بدنی

فروش کتاب های علوم ورزشی-تربیت بدنی, خرید کتاب های علوم ورزشی-تربیت بدنی


کتاب 504 واژه ضروری رشته تربیت بدنی

کتاب 504 واژه ضروری رشته تربیت بدنی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

38,000 تومان 40,000 تومان

کتاب آمار سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (ارشد-دکتری)

کتاب آمار سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (ارشد-دکتری)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

171,000 تومان 180,000 تومان

کتاب ارزیابی و درمان ایمبالانس های عضلانی (رویکرد جندا)

کتاب ارزیابی و درمان ایمبالانس های عضلانی (رویکرد جندا)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

84,550 تومان 89,000 تومان

کتاب اصول مربیگری برای مربیان هوانوردی

کتاب اصول مربیگری برای مربیان هوانوردی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

114,000 تومان 120,000 تومان

کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی

کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

11,900 تومان 12,000 تومان

کتاب الگوهای آموزشی در تربیت بدنی

کتاب الگوهای آموزشی در تربیت بدنی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

105,450 تومان 111,000 تومان

کتاب بیوشیمی فعالیت های ورزشی

کتاب بیوشیمی فعالیت های ورزشی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

29,450 تومان 31,000 تومان

کتاب حرکات اصلاحی

کتاب حرکات اصلاحی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

36,100 تومان 38,000 تومان

کتاب زبان تخصصی تربیت بدنی

کتاب زبان تخصصی تربیت بدنی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

11,900 تومان 12,000 تومان

کتاب فیزیولوژی ورزش جلد اول

کتاب فیزیولوژی ورزش جلد اول

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

48,450 تومان 51,000 تومان

کتاب فیزیولوژی ورزش جلد دوم

کتاب فیزیولوژی ورزش جلد دوم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

8,900 تومان 9,000 تومان

کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد اول

کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد اول

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

123,500 تومان 130,000 تومان

کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد دوم

کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد دوم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

89,300 تومان 94,000 تومان

کتاب فیزیولوژی ورزشی 2 (انرژی, تغذیه و حرکات انسانی)

کتاب فیزیولوژی ورزشی 2 (انرژی, تغذیه و حرکات انسانی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

44,650 تومان 47,000 تومان

کتاب مدیریت اوقات فراغت و ورزش

کتاب مدیریت اوقات فراغت و ورزش

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

85,500 تومان 90,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)