کتاب راهسازی-ترابری و ترافیک

فروش کتاب های راهسازی-ترابری و ترافیک, خرید کتاب های راهسازی-ترابری و ترافیک


کتاب آشنایی با ماشین آلات عمرانی

کتاب آشنایی با ماشین آلات عمرانی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

38,000 تومان 40,000 تومان

کتاب آنالیز و طراحی روسازی

کتاب آنالیز و طراحی روسازی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

242,250 تومان 255,000 تومان

کتاب اصول تحلیل و طراحی روسازی راه و فرودگاه

کتاب اصول تحلیل و طراحی روسازی راه و فرودگاه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

21,375 تومان 22,500 تومان

کتاب اصول مهندسی راه و آنالیز ترافیک

کتاب اصول مهندسی راه و آنالیز ترافیک

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

22,800 تومان 24,000 تومان

کتاب اصول و مبانی طراحی خودروهای جاده ای و بیابانی

کتاب اصول و مبانی طراحی خودروهای جاده ای و بیابانی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

28,500 تومان 30,000 تومان

کتاب ایمنی جاده ای

کتاب ایمنی جاده ای

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

27,075 تومان 28,500 تومان

کتاب ایمنی ماشین آلات عمرانی

کتاب ایمنی ماشین آلات عمرانی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

57,000 تومان 60,000 تومان

کتاب بتن و آسفالت تراوا

کتاب بتن و آسفالت تراوا

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

70,000 تومان 75,000 تومان

کتاب برنامه ریزی مهندسی حمل و نقل و تحلیل جا بجایی مواد

کتاب برنامه ریزی مهندسی حمل و نقل و تحلیل جا بجایی مواد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

47,500 تومان 50,000 تومان

کتاب تحلیل تقاضای حمل و نقل

کتاب تحلیل تقاضای حمل و نقل

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

58,900 تومان 62,000 تومان

کتاب تحلیلی بر هزینه ها و منافع حمل و نقل روش ها, برآوردها و اثرات آن

کتاب تحلیلی بر هزینه ها و منافع حمل و نقل روش ها, برآوردها و اثرات آن

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

15,200 تومان 16,000 تومان

کتاب تشریح مسائل آنالیز و طراحی روسازی

کتاب تشریح مسائل آنالیز و طراحی روسازی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

57,000 تومان 60,000 تومان

کتاب تکنولوژی اجرای آسفالت

کتاب تکنولوژی اجرای آسفالت

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

9,000 تومان

کتاب جامع طراحی ساختار روسازی راه جلد اول (روسازی های انعطاف پذیر)

کتاب جامع طراحی ساختار روسازی راه جلد اول (روسازی های انعطاف پذیر)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

42,750 تومان 45,000 تومان

کتاب جامع طراحی ساختار روسازی راه جلد اول (روسازی های انعطاف پذیر)

کتاب جامع طراحی ساختار روسازی راه جلد اول (روسازی های انعطاف پذیر)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

23,750 تومان 25,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 50 (4 صفحه)