کتاب مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی

فروش کتاب های  مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی, خرید کتابهای مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی


تصحیح جستجو

کتاب آبیاری قطره ای (اصول و عملیات)

کتاب آبیاری قطره ای (اصول و عملیات)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

64,600 تومان 68,000 تومان

کتاب آلودگی خاک

کتاب آلودگی خاک

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

3,900 تومان 4,000 تومان

کتاب آلودگی محیط زیست آب خاک و هوا

کتاب آلودگی محیط زیست آب خاک و هوا

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

76,000 تومان 80,000 تومان

کتاب آلودگی هوا منشاء و کنترل آن

کتاب آلودگی هوا منشاء و کنترل آن

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

122,550 تومان 129,000 تومان

کتاب آموزش و ترویج کشاورزی

کتاب آموزش و ترویج کشاورزی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

32,000 تومان

کتاب ارزیابی غیرمخرب درختان سرپا

کتاب ارزیابی غیرمخرب درختان سرپا

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

28,500 تومان 30,000 تومان

کتاب اصول اقتصاد کشاورزی

کتاب اصول اقتصاد کشاورزی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

19,000 تومان 20,000 تومان

کتاب اصول طراحی سیستم های آبیاری در مزرعه

کتاب اصول طراحی سیستم های آبیاری در مزرعه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

24,700 تومان 26,000 تومان

کتاب اصول طراحی, اجرا, بهره برداری و نگهداری سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی

کتاب اصول طراحی, اجرا, بهره برداری و نگهداری سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

114,000 تومان 120,000 تومان

کتاب اصول و مبانی زراعت

کتاب اصول و مبانی زراعت

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

161,500 تومان 170,000 تومان

کتاب اقلیم شناسی

کتاب اقلیم شناسی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

10,500 تومان

کتاب اقلیم و هواشناسی کشاورزی

کتاب اقلیم و هواشناسی کشاورزی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

15,000 تومان 16,000 تومان

کتاب ایران توان های محیطی و طبیعی آن

کتاب ایران توان های محیطی و طبیعی آن

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

66,025 تومان 69,500 تومان

کتاب بانک سوالات علوم و مهندسی صنایع غذایی

کتاب بانک سوالات علوم و مهندسی صنایع غذایی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

137,750 تومان 145,000 تومان

کتاب بهداشت و فناوری شیر

کتاب بهداشت و فناوری شیر

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

52,250 تومان 55,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 54 (4 صفحه)