جستجو

کتب موجود در ضوابط جستجو

 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز ویرایش 9 جلد 1 زبان اصلی

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز ویرایش 9 جلد 1 زبان اصلی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

617,500 تومان 650,000 تومان

کتاب C# 6 برای برنامه نویس ها افست (C# 6 for Programmers)

کتاب C# 6 برای برنامه نویس ها افست (C# 6 for Programmers)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

722,000 تومان 760,000 تومان

کتاب The Clean Coder (کلین کدر)

کتاب The Clean Coder (کلین کدر)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

209,000 تومان 220,000 تومان

کتاب ارتعاشات مکانیکی رائو زبان اصلی (MECHANICAL VIBRATIONS)

کتاب ارتعاشات مکانیکی رائو زبان اصلی (MECHANICAL VIBRATIONS)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

1,045,000 تومان 1,100,000 تومان

کتاب استاتیک جانستون ویرایش 12 (زبان اصلی)

کتاب استاتیک جانستون ویرایش 12 (زبان اصلی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

684,000 تومان 720,000 تومان

کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک مکانیک خاک داس ویرایش 8 افست (PRINCIPLES OF GEOTECHNICAL ENGINEERING)

کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک مکانیک خاک داس ویرایش 8 افست (PRINCIPLES OF GEOTECHNICAL ENGINEERING)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

712,500 تومان 750,000 تومان

کتاب الکترودینامیک کلاسیک جکسون ویرایش 3افست (CLASSICAL ELECTRODYNAMICS)

کتاب الکترودینامیک کلاسیک جکسون ویرایش 3افست (CLASSICAL ELECTRODYNAMICS)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

760,000 تومان 800,000 تومان

کتاب انتقال حرارت 10 هولمن ( افست )Heat Transfer

کتاب انتقال حرارت 10 هولمن ( افست )Heat Transfer

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

712,500 تومان 750,000 تومان

کتاب تحلیل سازه ها افست هیبلر ویرایش 9

کتاب تحلیل سازه ها افست هیبلر ویرایش 9

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

665,000 تومان 700,000 تومان

کتاب تحلیل مهندسی مدار 8 زبان اصلی (Engineering Circuit Analysis)

کتاب تحلیل مهندسی مدار 8 زبان اصلی (Engineering Circuit Analysis)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

836,000 تومان 880,000 تومان

کتاب ترمودینامیک سنجل 9 ( افست ) Thermodynamics

کتاب ترمودینامیک سنجل 9 ( افست ) Thermodynamics

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

950,000 تومان 1,000,000 تومان

کتاب تشریح جامع مسائل آشنایی با الکترودینامیک

کتاب تشریح جامع مسائل آشنایی با الکترودینامیک

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

266,000 تومان 280,000 تومان

کتاب تشریح جامع مسائل سیستم های عامل

کتاب تشریح جامع مسائل سیستم های عامل

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

171,000 تومان 180,000 تومان

کتاب تشریح جامع مسائل شیمی آلی جلد اول ولهارد

کتاب تشریح جامع مسائل شیمی آلی جلد اول ولهارد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

294,500 تومان 310,000 تومان

کتاب تشریح جامع مسائل شیمی آلی پیشرفته 1

کتاب تشریح جامع مسائل شیمی آلی پیشرفته 1

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

237,500 تومان 250,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 55 (4 صفحه)