جستجو

کتب موجود در ضوابط جستجو

ترکیب اطلاعات, رویکردی نوین جهت تصمیم گیری

ترکیب اطلاعات, رویکردی نوین جهت تصمیم گیری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

182,400 تومان 190,000 تومان

دستنامه آمادگی برای آزمون های استخدامی

دستنامه آمادگی برای آزمون های استخدامی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

211,200 تومان 220,000 تومان

کتاب  درس و کنکور بانک اطلاعاتی پیشرفته

کتاب درس و کنکور بانک اطلاعاتی پیشرفته

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

47,500 تومان 50,000 تومان

کتاب 504 واژه ضروری کامپیوتر و IT

کتاب 504 واژه ضروری کامپیوتر و IT

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

96,000 تومان 100,000 تومان

کتاب Technical English For IT and Computer Engineers (زبان تخصصی کامپیوتر)

کتاب Technical English For IT and Computer Engineers (زبان تخصصی کامپیوتر)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

17,100 تومان 18,000 تومان

کتاب آزمایشگاه تحلیل طراحی و پیاده سازی نرم افزار(RUP)

کتاب آزمایشگاه تحلیل طراحی و پیاده سازی نرم افزار(RUP)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

152,000 تومان 160,000 تومان

کتاب آزمون استخدامی مهارت های هفتگانه ICDL

کتاب آزمون استخدامی مهارت های هفتگانه ICDL

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

219,000 تومان 228,000 تومان

کتاب آزمون عمومی استخدامی آموزش و پرورش

کتاب آزمون عمومی استخدامی آموزش و پرورش

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

45,600 تومان 48,000 تومان

کتاب آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

کتاب آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

461,000 تومان 480,000 تومان

کتاب آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

کتاب آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

52,250 تومان 55,000 تومان

کتاب آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

کتاب آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

461,000 تومان 480,000 تومان

کتاب آزمون های جامع ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات (IT)

کتاب آزمون های جامع ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات (IT)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

371,500 تومان 387,000 تومان

کتاب آزمونهای استخدامی اطلاعات عمومی

کتاب آزمونهای استخدامی اطلاعات عمومی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

336,000 تومان 350,000 تومان

کتاب آسیب شناسی فناوری

کتاب آسیب شناسی فناوری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

114,000 تومان 120,000 تومان

کتاب آسیب های اجتماعی (نوپدید)

کتاب آسیب های اجتماعی (نوپدید)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

332,500 تومان 350,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 278 (19 صفحه)