جستجو

کتب موجود در ضوابط جستجو

کتاب آیین نامه طرح هندسی راه های ایران

کتاب آیین نامه طرح هندسی راه های ایران

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

70,000 تومان

کتاب راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی
کتاب فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان و ساختمان صنعتی

کتاب فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان و ساختمان صنعتی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

110,000 تومان

کتاب فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی
کتاب فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی
کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرحهای عمرانی جلد اول (مقررات عمومی)

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرحهای عمرانی جلد اول (مقررات عمومی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

262,200 تومان 276,000 تومان

کتاب مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد ششم قسمت اول

کتاب مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد ششم قسمت اول

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

90,000 تومان

کتاب مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد ششم قسمت دوم

کتاب مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد ششم قسمت دوم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

86,000 تومان

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)