جستجو

کتب موجود در ضوابط جستجو

کتاب آمادگی برای آزمون دکتری اسپکتروسکوپی تجزیه ای و شیمی تجزیه پیشرفته

کتاب آمادگی برای آزمون دکتری اسپکتروسکوپی تجزیه ای و شیمی تجزیه پیشرفته

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

306,240 تومان 319,000 تومان

کتاب آنالیز و شناسایی کیفی و کمی پلیمرها (تجربی و عملی)

کتاب آنالیز و شناسایی کیفی و کمی پلیمرها (تجربی و عملی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

211,000 تومان 220,000 تومان

کتاب استخدامی مجموعه شیمی (شیمی آلی 1,2 و 3-طیف سنجی)

کتاب استخدامی مجموعه شیمی (شیمی آلی 1,2 و 3-طیف سنجی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

263,000 تومان 274,000 تومان

کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی

کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

97,000 تومان 100,000 تومان

کتاب تجزیه طیف شیمیایی جلد اول

کتاب تجزیه طیف شیمیایی جلد اول

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

269,000 تومان 280,000 تومان

کتاب تجزیه طیف شیمیایی جلد دوم

کتاب تجزیه طیف شیمیایی جلد دوم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

192,000 تومان 200,000 تومان

کتاب تشریح جامع مسائل شیمی آلی جلد اول ولهارد

کتاب تشریح جامع مسائل شیمی آلی جلد اول ولهارد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

294,500 تومان 310,000 تومان

کتاب تشریح مسائل کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

کتاب تشریح مسائل کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

566,400 تومان 590,000 تومان

کتاب روشهای شناسایی و آنالیز مواد

کتاب روشهای شناسایی و آنالیز مواد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

220,800 تومان 230,000 تومان

کتاب شیمی آلی جلد اول ولهارد ویرایش هفتم

کتاب شیمی آلی جلد اول ولهارد ویرایش هفتم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

313,500 تومان 330,000 تومان

کتاب شیمی آلی جلد دوم

کتاب شیمی آلی جلد دوم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

288,000 تومان 300,000 تومان

کتاب طیف سنجی EPR, NQR, NMR و موزبائر در شیمی معدنی

کتاب طیف سنجی EPR, NQR, NMR و موزبائر در شیمی معدنی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

240,000 تومان 250,000 تومان

کتاب طیف سنجی در ترکیبات معدنی

کتاب طیف سنجی در ترکیبات معدنی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

235,200 تومان 245,000 تومان

کتاب طیف سنجی فوتو الکترونیکی پرتو ایکس

کتاب طیف سنجی فوتو الکترونیکی پرتو ایکس

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

114,000 تومان 120,000 تومان

کتاب طیف سنجی پیشرفته

کتاب طیف سنجی پیشرفته

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

364,800 تومان 380,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 28 (2 صفحه)