جستجو

کتب موجود در ضوابط جستجو

کتاب 500 نکته کاربردی برای مهندسان عمران و پیمانکاران

کتاب 500 نکته کاربردی برای مهندسان عمران و پیمانکاران

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

158,400 تومان 165,000 تومان

کتاب اصول حرفه ای و مسائل حقوقی و فنی امور پیمان از قرارداد تا صورت وضعیت

کتاب اصول حرفه ای و مسائل حقوقی و فنی امور پیمان از قرارداد تا صورت وضعیت

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

241,920 تومان 252,000 تومان

کتاب حسابداری پیمانکاری با رویکرد قوانین سازمان تامین اجتماعی

کتاب حسابداری پیمانکاری با رویکرد قوانین سازمان تامین اجتماعی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

182,500 تومان 190,000 تومان

کتاب راهنمای جامع حسابداری پیمانکاری

کتاب راهنمای جامع حسابداری پیمانکاری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

163,000 تومان 170,000 تومان

کتاب قرارداد و مدیریت ادعا

کتاب قرارداد و مدیریت ادعا

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

158,400 تومان 165,000 تومان

کتاب مقایسه تطبیقی-موافقتنامه, شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

کتاب مقایسه تطبیقی-موافقتنامه, شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

146,880 تومان 153,000 تومان

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)