جستجو

کتب موجود در ضوابط جستجو

کتاب استخدامی سازمان زندان های کشور

کتاب استخدامی سازمان زندان های کشور

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

245,000 تومان 255,000 تومان

کتاب زندان ها پاشنه آشیل عصر پست مدرنیسم

کتاب زندان ها پاشنه آشیل عصر پست مدرنیسم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

288,000 تومان 300,000 تومان

کتاب سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

کتاب سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

269,000 تومان 280,000 تومان

کتاب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

کتاب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

122,000 تومان 127,000 تومان

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)