جستجو

کتب موجود در ضوابط جستجو

کتاب استخدامی کارشناس اموربهزیستی

کتاب استخدامی کارشناس اموربهزیستی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

405,000 تومان 450,000 تومان

کتاب درسنامه و پاسخنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته امور نفقه (تعیین نفقه)

کتاب درسنامه و پاسخنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته امور نفقه (تعیین نفقه)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

853,440 تومان 889,000 تومان

کتاب رهنمای فعالیت های اجتماعی

کتاب رهنمای فعالیت های اجتماعی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

48,000 تومان 50,000 تومان

کتاب سازمان ها و موسسات خدمات اجتماعی

کتاب سازمان ها و موسسات خدمات اجتماعی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

161,500 تومان 170,000 تومان

کتاب فنون و مهارت های اساسی مشاوره (یاریگر ماهر)

کتاب فنون و مهارت های اساسی مشاوره (یاریگر ماهر)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

624,000 تومان 650,000 تومان

کتاب مبانی مددکاری اجتماعی

کتاب مبانی مددکاری اجتماعی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

115,200 تومان 120,000 تومان

کتاب مددکاری اجتماعی

کتاب مددکاری اجتماعی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

118,750 تومان 125,000 تومان

کتاب مددکاری اجتماعی (2) کار با فرد 2

کتاب مددکاری اجتماعی (2) کار با فرد 2

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

350,400 تومان 365,000 تومان

کتاب مددکاری اجتماعی کار با جامعه

کتاب مددکاری اجتماعی کار با جامعه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

163,000 تومان 170,000 تومان

کتاب مددکاری اجتماعی: کار در جامعه

کتاب مددکاری اجتماعی: کار در جامعه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

145,920 تومان 152,000 تومان

کتاب مددکاری فردی کار با فرد

کتاب مددکاری فردی کار با فرد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

369,600 تومان 385,000 تومان

کتاب مقدمه ای بر مستندسازی و گزارش نویسی در علوم انسانی (مددکاری اجتماعی)

کتاب مقدمه ای بر مستندسازی و گزارش نویسی در علوم انسانی (مددکاری اجتماعی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

187,200 تومان 195,000 تومان

کتاب کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

کتاب کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

115,200 تومان 120,000 تومان

کتاب اصول و مبانی مددکاری اجتماعی

کتاب اصول و مبانی مددکاری اجتماعی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

129,600 تومان 135,000 تومان

کتاب حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاهی جامع

کتاب حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاهی جامع

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

11,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)