جديدترين ها

کتاب طراحی سیستم حمل و نقل ریلیکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب طراحی سیستم حمل و نقل ریلی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

528,000 تومان 550,000 تومان

کتاب تحلیل ابعادی و کمیت بی بعدکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب تحلیل ابعادی و کمیت بی بعد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

288,000 تومان 300,000 تومان

کتاب سیستم های هوشمند حمل و نقلکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب سیستم های هوشمند حمل و نقل

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

364,800 تومان 380,000 تومان

کتاب آموزشی PSPICE در محیط ویندوزکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب آموزشی PSPICE در محیط ویندوز

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

192,000 تومان 200,000 تومان

کتاب تولید پراکنده انرژی الکتریکی با تکنولوژی INVELIX SHEER WINDکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب تولید پراکنده انرژی الکتریکی با تکنولوژی INVELIX SHEER WIND

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

134,500 تومان 140,000 تومان

کتاب ادله اثبات دعویکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب ادله اثبات دعوی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

192,000 تومان 200,000 تومان

کتاب طراحی سیستم های الکترونیکی و امنیتی هوشمند ساختمانکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب طراحی سیستم های الکترونیکی و امنیتی هوشمند ساختمان

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

216,000 تومان 225,000 تومان

کتاب کاربرد روانشناسی محیطی در معماری داخلیکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب کاربرد روانشناسی محیطی در معماری داخلی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

336,000 تومان 350,000 تومان

کتاب تشریح مسائل روشهای ریاضی در فیزیک جلد دومکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب تشریح مسائل روشهای ریاضی در فیزیک جلد دوم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

259,000 تومان 270,000 تومان