کتاب پوران پژوهش

فروش کتاب های پوران پژوهش, خرید کتابهای پوران پژوهش


مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

276,480 تومان 288,000 تومان

کتاب آئین دادرسی مدنی

کتاب آئین دادرسی مدنی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

144,000 تومان 150,000 تومان

کتاب آزمون استخدامی مهارت های هفتگانه ICDL

کتاب آزمون استخدامی مهارت های هفتگانه ICDL

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

328,320 تومان 342,000 تومان

کتاب آزمون های جامع ارشد روانشناسی (1392-1399)

کتاب آزمون های جامع ارشد روانشناسی (1392-1399)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

353,280 تومان 368,000 تومان

کتاب آزمون های جامع ارشد ریاضی عمومی 1و2 (1400-1390)

کتاب آزمون های جامع ارشد ریاضی عمومی 1و2 (1400-1390)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

382,080 تومان 398,000 تومان

کتاب آزمون های جامع ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات (IT)

کتاب آزمون های جامع ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات (IT)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

467,520 تومان 487,000 تومان

کتاب آزمون های جامع ارشد مهندسی کامپیوتر 1400-1390

کتاب آزمون های جامع ارشد مهندسی کامپیوتر 1400-1390

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

571,200 تومان 595,000 تومان

کتاب آمار توصیفی و استنباطی ارشد دکتری

کتاب آمار توصیفی و استنباطی ارشد دکتری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

245,760 تومان 256,000 تومان

کتاب آمار کاربردی (1)

کتاب آمار کاربردی (1)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

167,040 تومان 174,000 تومان

کتاب ارتعاشات مکانیکی

کتاب ارتعاشات مکانیکی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

286,080 تومان 298,000 تومان

کتاب استاتیک ارشد

کتاب استاتیک ارشد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

254,400 تومان 265,000 تومان

کتاب اصلاح نباتات در گیاهان زراعی

کتاب اصلاح نباتات در گیاهان زراعی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

378,240 تومان 394,000 تومان

کتاب اصول آنالیز حقیقی

کتاب اصول آنالیز حقیقی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

254,400 تومان 265,000 تومان

کتاب اصول حسابداری (1)

کتاب اصول حسابداری (1)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

122,880 تومان 128,000 تومان

کتاب اصول طراحی پایگاه داده ها

کتاب اصول طراحی پایگاه داده ها

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

382,080 تومان 398,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 173 (12 صفحه)