کتاب پوران پژوهش

فروش کتاب های پوران پژوهش, خرید کتابهای پوران پژوهش


مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

276,480 تومان 288,000 تومان

کتاب آئین دادرسی مدنی

کتاب آئین دادرسی مدنی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

62,700 تومان 66,000 تومان

کتاب آزمون های جامع ارشد ریاضی عمومی 1و2 (1400-1390)

کتاب آزمون های جامع ارشد ریاضی عمومی 1و2 (1400-1390)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

382,080 تومان 398,000 تومان

کتاب آزمون های جامع ارشد مهندسی کامپیوتر 1400-1390

کتاب آزمون های جامع ارشد مهندسی کامپیوتر 1400-1390

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

475,200 تومان 495,000 تومان

کتاب آمار توصیفی و استنباطی ارشد دکتری

کتاب آمار توصیفی و استنباطی ارشد دکتری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

174,800 تومان 184,000 تومان

کتاب آمار کاربردی (1)

کتاب آمار کاربردی (1)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

165,300 تومان 174,000 تومان

کتاب ارتعاشات مکانیکی

کتاب ارتعاشات مکانیکی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

283,000 تومان 298,000 تومان

کتاب استاتیک ارشد

کتاب استاتیک ارشد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

251,750 تومان 265,000 تومان

کتاب اصول طراحی پایگاه داده ها

کتاب اصول طراحی پایگاه داده ها

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

382,080 تومان 398,000 تومان

کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

81,700 تومان 86,000 تومان

کتاب اقتصاد خرد

کتاب اقتصاد خرد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

46,550 تومان 49,000 تومان

کتاب اقتصاد خرد

کتاب اقتصاد خرد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

271,700 تومان 286,000 تومان

کتاب الکترومغناطیس

کتاب الکترومغناطیس

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

45,600 تومان 48,000 تومان

کتاب الکترونیک 2

کتاب الکترونیک 2

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

406,600 تومان 428,000 تومان

کتاب انتقال جرم و عملیات واحد

کتاب انتقال جرم و عملیات واحد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

275,520 تومان 287,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 129 (9 صفحه)