بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فروش کتاب های بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, خرید کتاب های بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


کتاب الکترونیک 1 و 2

کتاب الکترونیک 1 و 2

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

374,500 تومان 390,000 تومان

کتاب الکترونیک 2 ارشد

کتاب الکترونیک 2 ارشد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

240,000 تومان 250,000 تومان

کتاب بانک سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر جلد1

کتاب بانک سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر جلد1

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

144,000 تومان 150,000 تومان

کتاب بررسی سیستم های قدرت

کتاب بررسی سیستم های قدرت

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

259,000 تومان 270,000 تومان

کتاب تئوری ارتعاشات

کتاب تئوری ارتعاشات

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

144,000 تومان 150,000 تومان

کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها جلد1 کارشناسی ارشد دکتری

کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها جلد1 کارشناسی ارشد دکتری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

528,000 تومان 550,000 تومان

کتاب تجزیه وتحلیل سیگنال ها و سیستم ها جلد2 کارشناسی ارشد دکتری

کتاب تجزیه وتحلیل سیگنال ها و سیستم ها جلد2 کارشناسی ارشد دکتری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

566,500 تومان 590,000 تومان

کتاب جامع آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

کتاب جامع آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

451,000 تومان 470,000 تومان

کتاب دینامیک ماشین

کتاب دینامیک ماشین

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

470,400 تومان 490,000 تومان

کتاب دینامیک کارشناسی ارشد

کتاب دینامیک کارشناسی ارشد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

374,500 تومان 390,000 تومان

کتاب روش های محاسبه انتگرال نا معین

کتاب روش های محاسبه انتگرال نا معین

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

75,500 تومان 79,000 تومان

کتاب ریاضیات مهندسی 1 کارشناسی ارشد دکتری

کتاب ریاضیات مهندسی 1 کارشناسی ارشد دکتری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

528,000 تومان 550,000 تومان

کتاب ریاضیات مهندسی جلد 2 کارشناسی ارشد دکتری

کتاب ریاضیات مهندسی جلد 2 کارشناسی ارشد دکتری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

566,500 تومان 590,000 تومان

کتاب زبان تخصصی مهندسی برق

کتاب زبان تخصصی مهندسی برق

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

336,000 تومان 350,000 تومان

کتاب زبان عمومی ارشد و دکتری جلد 1: گرامر

کتاب زبان عمومی ارشد و دکتری جلد 1: گرامر

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

566,500 تومان 590,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 36 (3 صفحه)