مدرسان شریف

فروش کتاب های مدرسان شریف, خرید کتاب های مدرسان شریف


کتاب آمار سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (ارشد-دکتری)

کتاب آمار سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (ارشد-دکتری)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

171,000 تومان 180,000 تومان

کتاب آمار و احتمالات (میکرو طبقه بندی شده کارشناسی ارشد)

کتاب آمار و احتمالات (میکرو طبقه بندی شده کارشناسی ارشد)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

127,300 تومان 134,000 تومان

کتاب آمار و احتمالات (میکرو طبقه بندی) کارشناسی ارشد, دکتری

کتاب آمار و احتمالات (میکرو طبقه بندی) کارشناسی ارشد, دکتری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

104,500 تومان 110,000 تومان

کتاب آمار و احتمالات (میکروطبقه بندی)(ویژه رشته های مهندسی برق و کامپیوتر) کارشناسی ارشد
کتاب آمار و روش تحقیق (میکرو طبقه بندی) کارشناسی ارشد, دکتری

کتاب آمار و روش تحقیق (میکرو طبقه بندی) کارشناسی ارشد, دکتری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

270,750 تومان 285,000 تومان

کتاب آنالیز عددی کارشناسی ارشد

کتاب آنالیز عددی کارشناسی ارشد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

118,750 تومان 125,000 تومان

کتاب استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز گروه فنی و مهندسی-میکروطبقه بندی شده) دکتری
کتاب اصول طراحی پایگاه داده ها کارشناسی ارشد

کتاب اصول طراحی پایگاه داده ها کارشناسی ارشد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

171,000 تومان 180,000 تومان

کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (کارشناسی ارشد-دکتری)

کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (کارشناسی ارشد-دکتری)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

228,000 تومان 240,000 تومان

کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ارشد-دکتری)

کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (ارشد-دکتری)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

304,000 تومان 320,000 تومان

کتاب اقتصاد خرد کارشناسی ارشد

کتاب اقتصاد خرد کارشناسی ارشد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

123,500 تومان 130,000 تومان

کتاب اقتصاد مهندسی

کتاب اقتصاد مهندسی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

85,500 تومان 90,000 تومان

کتاب الکترومغناطیس (میکرو طبقه بندی) کارشناسی ارشد, دکتری

کتاب الکترومغناطیس (میکرو طبقه بندی) کارشناسی ارشد, دکتری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

96,900 تومان 102,000 تومان

کتاب الکترونیک 1 و 2 (میکرو طبقه بندی) کارشناسی ارشد, دکتری

کتاب الکترونیک 1 و 2 (میکرو طبقه بندی) کارشناسی ارشد, دکتری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

142,500 تومان 150,000 تومان

کتاب انتقال حرارت (میکروطبقه بندی) کارشناسی ارشد-دکتری

کتاب انتقال حرارت (میکروطبقه بندی) کارشناسی ارشد-دکتری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

104,500 تومان 110,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 68 (5 صفحه)