کتاب مهندسی صنایع

فروش کتاب های مهندسی صنایع, خرید کتابهای مهندسی صنایع


کتاب 504 واژه ضروری رشته صنایع

کتاب 504 واژه ضروری رشته صنایع

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

38,000 تومان 40,000 تومان

کتاب ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی

کتاب ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

49,400 تومان 52,000 تومان

کتاب استراتژی عملیات (استراتژی تولید و خدمات)

کتاب استراتژی عملیات (استراتژی تولید و خدمات)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

76,000 تومان 80,000 تومان

کتاب اصطلاحات کاربردی در برنامه ریزی و کنترل پروژه

کتاب اصطلاحات کاربردی در برنامه ریزی و کنترل پروژه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

28,500 تومان 30,000 تومان

کتاب اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

کتاب اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

66,500 تومان 70,000 تومان

کتاب اقتصاد مهندسی

کتاب اقتصاد مهندسی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

23,400 تومان 24,500 تومان

کتاب اقتصاد مهندسی

کتاب اقتصاد مهندسی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

13,775 تومان 14,500 تومان

کتاب اقتصاد مهندسی ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی

کتاب اقتصاد مهندسی ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

84,550 تومان 89,000 تومان

کتاب اقتصاد مهندسی برای تحلیل سرمایه گذاری

کتاب اقتصاد مهندسی برای تحلیل سرمایه گذاری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

15,010 تومان 15,800 تومان

کتاب اقتصاد مهندسی پیشرفته و تحلیل تصمیم گیری

کتاب اقتصاد مهندسی پیشرفته و تحلیل تصمیم گیری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

38,000 تومان 40,000 تومان

کتاب الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی ترکیبی

کتاب الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی ترکیبی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

9,500 تومان

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع کتاب 3 تحلیل سیستمها

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع کتاب 3 تحلیل سیستمها

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

7,600 تومان 8,000 تومان

کتاب برنامه ریزی خطی

کتاب برنامه ریزی خطی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

11,900 تومان 12,000 تومان

کتاب برنامه ریزی خطی

کتاب برنامه ریزی خطی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

33,250 تومان 35,000 تومان

کتاب برنامه ریزی خطی و جریان های شبکه ای فصل های (7 تا 12)

کتاب برنامه ریزی خطی و جریان های شبکه ای فصل های (7 تا 12)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

61,750 تومان 65,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 68 (5 صفحه)