کتاب مهندسی مواد و متالورژی

کلیه کتابهای مهندسی مواد و متالورژی


کتاب 504 واژه ضروری متالورژی

کتاب 504 واژه ضروری متالورژی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

38,000 تومان 40,000 تومان

کتاب آشنایی با متالورژی فیزیکی

کتاب آشنایی با متالورژی فیزیکی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

30,400 تومان 32,000 تومان

کتاب آشنایی با متالورژی فیزیکی

کتاب آشنایی با متالورژی فیزیکی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

57,000 تومان 60,000 تومان

کتاب آشنایی با پدیده های انتقال مواد

کتاب آشنایی با پدیده های انتقال مواد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

80,000 تومان

کتاب آلیاژهای آمورف توده ای

کتاب آلیاژهای آمورف توده ای

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

24,500 تومان 25,000 تومان

کتاب استحاله فازها

کتاب استحاله فازها

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

11,400 تومان 12,000 تومان

کتاب اصول علم و مهندسی مواد

کتاب اصول علم و مهندسی مواد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

75,050 تومان 79,000 تومان

کتاب اصول و مبانی ترمودینامیک در مهندسی مواد و متالورژی

کتاب اصول و مبانی ترمودینامیک در مهندسی مواد و متالورژی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

85,500 تومان 90,000 تومان

کتاب تشریح کامل مسایل مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد 1

کتاب تشریح کامل مسایل مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد 1

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

47,500 تومان 50,000 تومان

کتاب تشریح کامل مسایل مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد 2

کتاب تشریح کامل مسایل مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد جلد 2

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

28,500 تومان 30,000 تومان

کتاب تغییر شکل و مکانیک شکست مواد و آلیاژ های مهندسی

کتاب تغییر شکل و مکانیک شکست مواد و آلیاژ های مهندسی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

114,000 تومان 120,000 تومان

کتاب خواص مکانیکی مواد

کتاب خواص مکانیکی مواد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

16,150 تومان 17,000 تومان

کتاب خواص مکانیکی مواد

کتاب خواص مکانیکی مواد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

14,250 تومان 15,000 تومان

کتاب خواص مکانیکی مواد جلد اول

کتاب خواص مکانیکی مواد جلد اول

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

42,750 تومان 45,000 تومان

کتاب خودآموز نمودارهای فازی

کتاب خودآموز نمودارهای فازی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

2,200 تومان

نمایش 1 تا 15 از 60 (4 صفحه)