کتاب مهندسی نفت وگاز

فروش کتاب های مهندسی نفت وگاز, خرید کتاب های مهندسی نفت وگاز


کتاب آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز

کتاب آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

33,250 تومان 35,000 تومان

کتاب آموزش کاربردی مباحث مهندسی شیمی و نفت با MATLAB

کتاب آموزش کاربردی مباحث مهندسی شیمی و نفت با MATLAB

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

80,750 تومان 85,000 تومان

کتاب ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری سطح مخازن

کتاب ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری سطح مخازن

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

171,000 تومان 180,000 تومان

کتاب ارزیابی سازندهای نفت دار

کتاب ارزیابی سازندهای نفت دار

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

147,250 تومان 155,000 تومان

کتاب ازدیاد برداشت نفت برنامه ریزی میدانی و راهبردهای توسعه

کتاب ازدیاد برداشت نفت برنامه ریزی میدانی و راهبردهای توسعه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

76,000 تومان 80,000 تومان

کتاب اصول طراحی سکوی شناور تولید, ذخیره سازی و تخلیه نفت (FPSO)

کتاب اصول طراحی سکوی شناور تولید, ذخیره سازی و تخلیه نفت (FPSO)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

33,250 تومان 35,000 تومان

کتاب اصول عملیات سکوهای خود بالابر (جک آپ)

کتاب اصول عملیات سکوهای خود بالابر (جک آپ)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

47,500 تومان 50,000 تومان

کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز با رویکرد بررسی جریان در مخزن

کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز با رویکرد بررسی جریان در مخزن

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

42,750 تومان 45,000 تومان

کتاب اصول کاربردی مهندسی مخازن نفت و گاز (ویرایش سوم)

کتاب اصول کاربردی مهندسی مخازن نفت و گاز (ویرایش سوم)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

61,750 تومان 65,000 تومان

کتاب ترانسمیتر فشار و کاربردهای آن در ابزار دقیق

کتاب ترانسمیتر فشار و کاربردهای آن در ابزار دقیق

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

123,500 تومان 130,000 تومان

کتاب ترانسمیترهای فلو

کتاب ترانسمیترهای فلو

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

152,000 تومان 160,000 تومان

کتاب توربین گاز

کتاب توربین گاز

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

25,650 تومان 27,000 تومان

کتاب راهنمای جامع PDMS سری11 و 12( پی دی ام اس )

کتاب راهنمای جامع PDMS سری11 و 12( پی دی ام اس )

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

213,750 تومان 225,000 تومان

کتاب رفتار فازی هیدروکربنها

کتاب رفتار فازی هیدروکربنها

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

14,000 تومان

کتاب زمین شناسی و اکتشاف منابع نفت و گاز

کتاب زمین شناسی و اکتشاف منابع نفت و گاز

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

64,600 تومان 68,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 31 (3 صفحه)