کتاب مدیریت

کتابهای مدیریت


مجموعه کتابهای گام-تئوری های مدیریت

مجموعه کتابهای گام-تئوری های مدیریت

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

93,100 تومان 98,000 تومان

مدیریت مالی 1

مدیریت مالی 1

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

38,000 تومان 40,000 تومان

کتاب 28 فرد تاثیرگذار در کسب و کار جهان

کتاب 28 فرد تاثیرگذار در کسب و کار جهان

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

57,000 تومان 60,000 تومان

کتاب 30 دلیل تنفر کارکنان از مدیران

کتاب 30 دلیل تنفر کارکنان از مدیران

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

33,250 تومان 35,000 تومان

کتاب 5 نقطه قوت برتر خود را بشناسید

کتاب 5 نقطه قوت برتر خود را بشناسید

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

72,200 تومان 76,000 تومان

کتاب 504 واژه ضروری مدیریت

کتاب 504 واژه ضروری مدیریت

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

38,000 تومان 40,000 تومان

کتاب 53 اصل راه اندازی کسب و کار

کتاب 53 اصل راه اندازی کسب و کار

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

53,200 تومان 56,000 تومان

کتاب 53 اصل رهبری

کتاب 53 اصل رهبری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

53,200 تومان 56,000 تومان

کتاب 53 اصل متقاعد سازی

کتاب 53 اصل متقاعد سازی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

53,200 تومان 56,000 تومان

کتاب 53 اصل مذاکره

کتاب 53 اصل مذاکره

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

53,200 تومان 56,000 تومان

کتاب GMTAT استعداد و آمادگی تحصیلی جلد اول

کتاب GMTAT استعداد و آمادگی تحصیلی جلد اول

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

26,600 تومان 28,000 تومان

کتاب آمار برای مدیریت جلد اول

کتاب آمار برای مدیریت جلد اول

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

71,250 تومان 75,000 تومان

کتاب آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد جلد اول

کتاب آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد جلد اول

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

12,825 تومان 13,500 تومان

کتاب آمار و احتمال کاربرد آن در مدیریت وحسابداری

کتاب آمار و احتمال کاربرد آن در مدیریت وحسابداری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

137,750 تومان 145,000 تومان

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (1 و 2)

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت (1 و 2)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

47,500 تومان 50,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 424 (29 صفحه)