کتاب شیمی ومهندسی شیمی

خرید سریع کتابهای شیمی ومهندسی شیمی


تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک

تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

152,000 تومان 160,000 تومان

کتاب 504 واژه ضروری رشته شیمی

کتاب 504 واژه ضروری رشته شیمی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

38,000 تومان 40,000 تومان

کتاب Scientific English for Chemistry Students (زبان تخصصی شیمی)

کتاب Scientific English for Chemistry Students (زبان تخصصی شیمی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

33,250 تومان 35,000 تومان

کتاب آزمایشگاه شیمی پلیمر

کتاب آزمایشگاه شیمی پلیمر

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

25,650 تومان 27,000 تومان

کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد

کتاب آشنایی با روشهای نوین شناخت و آنالیز مواد

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

43,700 تومان 46,000 تومان

کتاب آشنایی با مهندسی شیمی

کتاب آشنایی با مهندسی شیمی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

49,000 تومان

کتاب آشنایی با مهندسی شیمی

کتاب آشنایی با مهندسی شیمی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

18,000 تومان

کتاب آشنایی با نانوذرات (خواص, روش های تولید و کاربرد)

کتاب آشنایی با نانوذرات (خواص, روش های تولید و کاربرد)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

28,500 تومان 30,000 تومان

کتاب احتراق

کتاب احتراق

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

5,900 تومان

کتاب استخراج از فاز جامد و مایع

کتاب استخراج از فاز جامد و مایع

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

76,000 تومان 80,000 تومان

کتاب اصول بنیادی شیمی هتر و سیکل

کتاب اصول بنیادی شیمی هتر و سیکل

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

86,450 تومان 91,000 تومان

کتاب اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

کتاب اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

80,000 تومان 85,000 تومان

کتاب اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی

کتاب اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

118,750 تومان 125,000 تومان

کتاب اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی جلد اول و دوم (دو جلدی)

کتاب اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی جلد اول و دوم (دو جلدی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

190,000 تومان 200,000 تومان

کتاب اصول تجزیه دستگاهی جلد اول

کتاب اصول تجزیه دستگاهی جلد اول

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

76,000 تومان 80,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 294 (20 صفحه)