کتاب مهندسی عمران

خریدکتابهای مهندسی عمران


تصحیح جستجو

کتاب 500 نکته کاربردی برای مهندسان عمران و پیمانکاران

کتاب 500 نکته کاربردی برای مهندسان عمران و پیمانکاران

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

74,100 تومان 78,000 تومان

کتاب 504 واژه ضروری عمران و معماری

کتاب 504 واژه ضروری عمران و معماری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

47,500 تومان 50,000 تومان

کتاب HSE (راهنمای پیاده سازی براساس استاندارد ISO 45001: 2018)

کتاب HSE (راهنمای پیاده سازی براساس استاندارد ISO 45001: 2018)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

71,250 تومان 75,000 تومان

کتاب HSE در کارگاه های ساختمانی (بهداشت, ایمنی و محیط زیست)

کتاب HSE در کارگاه های ساختمانی (بهداشت, ایمنی و محیط زیست)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

123,500 تومان 130,000 تومان

کتاب آزمایش های بتن براساس استاندارد ASTM

کتاب آزمایش های بتن براساس استاندارد ASTM

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

57,000 تومان 60,000 تومان

کتاب آزمایشهای مکانیک خاک (براساس ASTM 2012)

کتاب آزمایشهای مکانیک خاک (براساس ASTM 2012)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

47,500 تومان 50,000 تومان

کتاب آزمایشگاه خاک-بتن

کتاب آزمایشگاه خاک-بتن

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

85,500 تومان 90,000 تومان

کتاب آزمایشگاه مقاومت مصالح

کتاب آزمایشگاه مقاومت مصالح

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

30,400 تومان 32,000 تومان

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

80,750 تومان 85,000 تومان

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

57,000 تومان 60,000 تومان

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

85,500 تومان 90,000 تومان

کتاب آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه

کتاب آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

115,000 تومان 125,000 تومان

کتاب آشنایی با زیر کونیا

کتاب آشنایی با زیر کونیا

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

37,050 تومان 39,000 تومان

کتاب آشنایی با مدیریت طرح (CM) و مدیریت پیمان (MC)

کتاب آشنایی با مدیریت طرح (CM) و مدیریت پیمان (MC)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

98,800 تومان 104,000 تومان

کتاب آمار و احتمالات در مهندسی عمران

کتاب آمار و احتمالات در مهندسی عمران

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

11,000 تومان 11,200 تومان

نمایش 1 تا 15 از 325 (22 صفحه)