کتاب عمران-ساختمان, سازه

فروش کتاب های عمران-ساختمان, سازه, خرید کتاب های عمران-ساختمان, سازه


تحلیل سازه ها (روش کلاسیک و ماتریسی)

تحلیل سازه ها (روش کلاسیک و ماتریسی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

93,100 تومان 98,000 تومان

قالب بند و کفراژبند

قالب بند و کفراژبند

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

47,500 تومان 50,000 تومان

کتاب آرماتور گذاری

کتاب آرماتور گذاری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

93,100 تومان 98,000 تومان

کتاب آنالیز و طراحی سازه های بلند

کتاب آنالیز و طراحی سازه های بلند

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

57,000 تومان 60,000 تومان

کتاب آنالیز وطراحی سازه های بتن آرمه

کتاب آنالیز وطراحی سازه های بتن آرمه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

40,000 تومان

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI318M-14 جلد اول

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI318M-14 جلد اول

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

152,000 تومان 160,000 تومان

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI318M-14 جلد دوم

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI318M-14 جلد دوم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

133,000 تومان 140,000 تومان

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI318M-14 جلد سوم

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI318M-14 جلد سوم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

93,100 تومان 98,000 تومان

کتاب اثر ساختگاه بر رفتار لرزه ای زمین و سازه های ژئوتکنیکی

کتاب اثر ساختگاه بر رفتار لرزه ای زمین و سازه های ژئوتکنیکی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

71,250 تومان 75,000 تومان

کتاب اثرات ضربه زدن سازه ها به یکدیگر ناشی از زلزله

کتاب اثرات ضربه زدن سازه ها به یکدیگر ناشی از زلزله

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

12,350 تومان 13,000 تومان

کتاب اجرای ساختمان

کتاب اجرای ساختمان

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

50,825 تومان 53,500 تومان

کتاب اجرای ساختمان عناصر و جزئیات

کتاب اجرای ساختمان عناصر و جزئیات

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

23,750 تومان 25,000 تومان

کتاب اجرای ساختمانهای بتن آرمه

کتاب اجرای ساختمانهای بتن آرمه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

60,000 تومان

کتاب اجزاء ساختمان و ساختمان

کتاب اجزاء ساختمان و ساختمان

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

42,750 تومان 45,000 تومان

کتاب اجزای ساختمان و کارگاه

کتاب اجزای ساختمان و کارگاه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

28,500 تومان 30,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 243 (17 صفحه)