کتاب عمران-ساختمان, سازه

فروش کتاب های عمران-ساختمان, سازه, خرید کتاب های عمران-ساختمان, سازه


تحلیل سازه ها (روش کلاسیک و ماتریسی)

تحلیل سازه ها (روش کلاسیک و ماتریسی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

93,100 تومان 98,000 تومان

کتاب آنالیز و طراحی سازه های بلند

کتاب آنالیز و طراحی سازه های بلند

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

28,500 تومان 30,000 تومان

کتاب آنالیز وطراحی سازه های بتن آرمه

کتاب آنالیز وطراحی سازه های بتن آرمه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

40,000 تومان

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI318M-14 جلد اول

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI318M-14 جلد اول

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

152,000 تومان 160,000 تومان

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI318M-14 جلد دوم

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI318M-14 جلد دوم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

133,000 تومان 140,000 تومان

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI318M-14 جلد سوم

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI318M-14 جلد سوم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

93,100 تومان 98,000 تومان

کتاب اثر ساختگاه بر رفتار لرزه ای زمین و سازه های ژئوتکنیکی

کتاب اثر ساختگاه بر رفتار لرزه ای زمین و سازه های ژئوتکنیکی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

71,250 تومان 75,000 تومان

کتاب اثرات ضربه زدن سازه ها به یکدیگر ناشی از زلزله

کتاب اثرات ضربه زدن سازه ها به یکدیگر ناشی از زلزله

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

12,350 تومان 13,000 تومان

کتاب اجرای ساختمان عناصر و جزئیات

کتاب اجرای ساختمان عناصر و جزئیات

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

23,750 تومان 25,000 تومان

کتاب اجرای ساختمانهای بتن آرمه

کتاب اجرای ساختمانهای بتن آرمه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

45,000 تومان

کتاب اجزاء ساختمان و ساختمان

کتاب اجزاء ساختمان و ساختمان

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

42,750 تومان 45,000 تومان

کتاب اجزای ساختمان و کارگاه

کتاب اجزای ساختمان و کارگاه

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

28,500 تومان 30,000 تومان

کتاب استاتیک مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها (عمران اجرا, نظارت و محاسبات)

کتاب استاتیک مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها (عمران اجرا, نظارت و محاسبات)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

80,750 تومان 85,000 تومان

کتاب استاندارد اجرایی تخریب ساختمان ها

کتاب استاندارد اجرایی تخریب ساختمان ها

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

33,250 تومان 35,000 تومان

کتاب اصول اجرایی در قالب بندی, آماتور بندی و بتن ریزی

کتاب اصول اجرایی در قالب بندی, آماتور بندی و بتن ریزی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

8,300 تومان 8,500 تومان

نمایش 1 تا 15 از 224 (15 صفحه)